eksperymenty z internetem, blogami, bloxem, javascriptem, firefoxem czy różnymi użytecznymi programami czy narzędziami, tak okołoinformatycznie tudzież okołokomputerowo...
Blog > Komentarze do wpisu

ACCESS: SubDataSheet: from [Auto] to [None]


funkcja zmieniająca właściwość SubdatasheetName tabel lokalnych z [Auto] na [None] co znacznie przyspiesza pracę z nimi...


Public Function SubDatasheetName_Auto2None()
On Error Resume Next
Dim tbl As TableDef, strName As String, prp As Property, i As Integer, isSubDSN As Boolean

i = 0
SysCmd acSysCmdInitMeter, "Changing SubDataSheet Names to [None]...", _
CurrentDb.TableDefs.Count
For Each tbl In CurrentDb.TableDefs
i = i + 1
If Not Left(tbl.Name, 4) = "MSys" And tbl.RecordCount <> -1 Then 'sprawdza tylko tablice NIESYSTEMOWE i NIE LINKOWANE (linkowane mają RecordCount = -1)
isSubDSN = False
For Each prp In tbl.Properties
If prp.Name = "SubDataSheetName" Then isSubDSN = True
Next prp
If Not isSubDSN Then
Set prp = tbl.CreateProperty("SubDataSheetName", dbText, "[None]")
tbl.Properties.Append prp
tbl.Properties.Refresh
End If
End If
SysCmd acSysCmdUpdateMeter, i
Next tbl
SysCmd acSysCmdRemoveMeter
End Function
środa, 02 lutego 2005, sgk

Polecane wpisy

  • iphone 3gs czy nokia n97?

    Osiołkowi w żłoby dano. W jeden owies, w drugi, siano. Uchem strzyże, głową kręci. I to pachnie, i to nęci.Aleksander Fredro , "Bajeczka o osiołku" Mam mały dy

  • ACCESS: RunProgram and Wait

    Funkcja pozwala uruchomić dowolną zewnętrzną aplikację/program z poziomu Accessa i opcjonalnie czekać na jego zakończenie. Ja tego często używam do wywołania ze

  • ACCESS: weryfikacja hasła na formularzu

    funkcja sprawdza, czy wciśnięta na formularzu sekwencja klawiszy odpowiada zdefiniowanemu hasłu, przekazanemu jako parametr ja tego używam na formularzach przy

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu:
bloxowe porady

RSS


dodaj do netvibes

Add to Google


pobierz Spiceworks - darmowe oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą IT